حل ماموریت های دشوار مذاکره می کنیم و متقاعد میسازیم

شرکت خصوصی امنیتی شما را یاری می رساند! یثترب
از سال ۴۱۰۲ بدینسو ما از منافع تجارتی و دولت بگونه ی دوام دار محافظت کرده ایم. در دشوار ترین
حالات دست یافتن به نتایج مورد نظر از جمله توانایی های راهبردی مان میباشد.

 • انجام مذاکرات در سطوح ملی و بین المللی
 •  اسکورت و تامین امنیت محموله های با ارزش
 • اسکورت شناور های دریایی
 •  امنیت بنگاه، خطوط و لوله های نفت و گاز
 •  تامین امنیت شرکت ها و کارخانه ها
 •  جستجوی افراد مفقود شده در مناطق خطرناک حتی ساحات جنگی
 •  کمک در تبادل زندانیان
 •  امنیت رویدادهای عمومی، کنسرت ها، تعطیلات، اجراها
 •  بررسی جامع الی تضمین قابل اطمینان بودن طرف شما در امور مختلف
 •  تامین امنیت برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی: امنیت، اسکورت، حفاظت
 •  تفتیش و تاییدیه از هرگونه سازمان دولتی
 •  اخذ انواع مجوزها، گواهینامه ها و مجوزهای دولتی
 •  خدمات برای شرکت ها در زمینه ی حل مسائل با شرکای «دشوار»
 •  لابی کردن منافع در سطح دولتی
 •  بازپرداخت بدهی از اشخاص حقوقی به صورت قانونی
 •  هر نوع کمک حقوقی در هر سطحی. حتی سخت ترین ها!
 •  دعوای حقوقی در هر سطحی. راه حل های غیر استاندارد —
 •  پشتیبانی اطلاعاتی: ایجاد پیشینه اطلاعاتی با تمرکز مورد نیاز
 •  ترویج پروژه ها در اینترنت
 •  جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
Оцените статью
ЧВК Ястреб Переговорщик - проведение переговоров любой сложности
Заказать звонок
+
Жду звонка!